Раздел РИТОРИКА. § 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання