153. § 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.Пунктуація