59. § 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень