Раздел Додаток 10. Покажчик термінів і понять, які пояснюються в підручнику