8. § 1. Роль мови в самовираженні й самореалізації особистості