222. § 18. Загальна характеристика розділів риторики (етапів ораторської діяльності). Зміст промови