Раздел МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ. § 15. Стилістична роль дієслівних категорій