Раздел § 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова