Раздел § 23. Граматична основа речення. Види простих речень