Раздел § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти