40. § 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови