РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

 1. § 41. Риторика як наука і мистецтво слова290 - 293

 2. § 42. Поняття про сучасний риторичний текст294 - 296

 3. § 43. Методи викладу матеріалу297 - 306

 4. § 44. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов303 - 310

 5. § 45. Меморія як система усного запам’ятовування промов311 - 313

 6. § 46. Аналіз власної промови. Релаксація314 - 317

 7. § 47. Акція. Риторична техніка318 - 320

 8. § 48. Еристика як мистецтво ведення спору321 - 326

 9. § 49. Видатні оратори Давньої Греції та Давнього Риму327 - 331

 10. § 50. Ораторське мистецтво в Україні332 - 340

 11. § 51. Жанри та види ораторського мистецтва341 - 346

 12. § 52. Академічне красномовство347 - 353

 13. § 53. Судове красномовство354 - 357

 14. § 54. Духовне красномовство358 - 361

 15. § 55. Соціально-побутове красномовство362 - 365

 16. § 56. Театральна (сценічна) риторика366 - 369

 17. § 57. Педагогічна риторика370 - 374

 18. § 58. Види ораторського мистецтва за метою висловлення375 - 378

 19. § 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог381 - 388