193. § 43. Стилістичні особливості засобів словотвору