Раздел § 45. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях