Раздел Морфологічна норма. § 8. Дієслово. Дієслівні форми