Раздел § 12. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності