Раздел З історії риторики й ораторського мистецтва. § 13. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму