Раздел Мова, індивід, суспільство. § 4. Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовознавці вітчизняної науки