Раздел Лексикологія і фразеологія української мови. § 58. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни