Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 60. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту