Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 67. Паралельне використання відмінкових форм числа