Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 69. Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова