Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 70. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Стан дієслова