Раздел § 73. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників