Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 73. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників