Раздел Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. § 74. Правопис складних прийменників і сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники