Раздел § 11. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності