Раздел З історії риторики й ораторського мистецтва. § 17. Соціально-побутове красномовство, його види