Раздел § 2. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості