Раздел Пунктуація. Основні пунктограми у простому реченні. § 26. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами