Раздел Синтаксис і стилістика тексту. § 43. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту