Раздел § 7. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація