199. § 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)