Раздел § 10. Вимоги до логічності мовлення в різних стилях