Раздел § 2. Точність у використанні синонімів, омонімів, паронімів і багатозначних слів