Раздел § 24. Риторика як наука. Етапи ораторської діяльності