Раздел § 3. Точність у використанні слів іншомовного походження, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів