Раздел § 7. Абзац як засіб логічної організації висловлення