Раздел Тема III. КРАЇНИ АМЕРИКИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД