242. Тема VIII. КРАЇНИ АЗІЇ ТА АФРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ X X СТ. - НА ПОЧАТКУ X X I СТ.