Раздел Розділ 3. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси