20. Загальне поняття про частини мови. Значення слова. Службові слова