Раздел Спільні та відмінні властивості об'єктів. Порівняння об'єктів