Раздел Робота з презентаціями. § 18. Середовище редактора презентацій