Раздел ТЕМА 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ. § 12. Поняття про гірські породи, їхня різноманітність