Раздел ТЕМА 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ. § 14. Види корисних копалин