Раздел ТЕМА 1. ВОДА. § 2. Вода в природі. Світовий океан, його частини