Раздел ТЕМА 5. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І Їх СЕРЕДОВИщА ЖИТТЯ. § 42. Охорона рослинного і тваринного світу