Раздел Розділ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. § 3. Розвиток людини