Раздел РОЗДІЛ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. Бажання, можливості та обов’язки. Воля і здоров’я людини