Раздел РОЗДІЛ 2. Фізична складова здоров’я. Організація самонавчання і взаємонавчання